SUVEKAMPAANIA - loe kaks korda rohkem. Kaks raamatut ühe hinnaga.

Raamatud Tervisediktatuur ja Koroona valehäire kirjeldavad praegu maailmas toimuvat ning valgustavad olukorda laiemalt, kui tänased päevauudised.

Tervisediktaktuur: Koroonakriis tähistab ajaloolise ajastupöörde algust, mida ülemaailmne võimueliit kasutab selleks, et väidetava pandeemia varjus uus maailmakord sisse seada.

Microsoft`i asutaja Bill Gates on üks selle ülirikaste võimueliidi juhtfiguuridest, mis püüab saavutada totalitaarset tervishoiuriiki, kus elavad sünkroniseeritud ühetaolised inimesed. Raamatus käsitletakse ilustamata äärmiselt tundlikku küsimust, kas koroonaviirus on vaid vahend, et demokraatiast lõplikult lahti saada ja kontroll väheste kätte anda. Juba koroonameetmete kasutusele võtmisel aktsepteerisid kodanikud peamiste vabaduste piiramist peaaegu ilma igasuguse vastupanuta.

Koroona valehäire: Pole teemat, mis meid hetkel mõjutaks ja hirmutaks rohkem, kui koroona. Vastakad arvamused, valeuudised ja poliitiliselt juhitud segadusseajav informatsioon. Mis on tõde? Mis on fakt? Mis on tõlgendamise küsimus?

See raamat annab asjakohaseid selgitusi. See pakub teaduslikult tõestatud informatsiooni ja tõendatud fakte. Kujundage oma isiklik arvamus ja tõestatud taustainfo põhjal.

Eesti andmetel põhinev eessõna.

Need kaks raamatut räägivad inimestega manipuleerimise viisidest ja tööriistadest.

George Soros: Mõned peavad Sorost kaasaja suurimaks filantroobiks, kes annetab heategevuseks miljardeid. Teised peavad teda endiselt hoolimatuks spekulandiks, kes alati vaid oma kasumi huvides investeerib ning ülirikka eraisikuna lubamatul viisil poliitikas ülisuurt mõju avaldab, kes on juba hävitanud terved rahvamajandused ning esile kutsunud revolutsioone, kes teeb koostööd mõjuvõimsate organisatsioonide ja luureteenistustega nagu LKA ning juhib maailma hukatuse suunas. Kuidas tegutseb Soros ja mis plaanid on tal Euroopaga?

Andreas von Rétyi jälgib hiiglasliku Sorose-võrgustiku tegevust ja toob avalikkuse ette vapustava teabe, mida etableerunud meedias vaevalt mainitakse.

Ostetud ajakirjanikud: Ajakirjanikud manipuleerivad meiega võimumeeste huvides. Kas olete tundnud, et teiega manipuleeritakse ja meedia valetab? Nii tunneb enamik inimesi. Seni on peavoolumeedia infoga manipuleerimist ni- metanud vandenõuteooriaks. Siin avaldab siseringi töötaja, mis tegelikult kulisside taga toimub.

Temaatikaks massimigratsioon ja selle hävitavad tulemused.

Massimigratsioon ja seksuaalkuriteod avab vapustava intensiisvsusega sallivust jõhkra sallimatusega peale suruva pseudoliberaalse ilmavaate ning erinevatest kultuuriruumidest pärit inimeste järsul segunemisel ilmnevate ületamatute vastuolude teema. See on raamat mitmikmoraali õitsengust Euroopa südames, Saksamaal viimaste aastate pagulaslaine tekitatud seksuaalkuritegude pandeemia kontekstis. See raamat kutsub kaitsma lapsi, naisi, meid kõiki, tegelikult kogu meie kristlikele traditsioonidele toetuvat eksistentsi pagulaslainega kaasas käiva vägivalla eest. See raamat EI KUTSU vaenule ega vihkamisele – ükski üksikindiviid ei ole a priori kurjategija ega vägistaja. Raamat kutsub toimuvat nägema, silmi avama, reageerima, kaasa tundma – meediat, poliitikuid, iga inimest eraldi võetuna.

Salajane migratsiooniplaan: Friederike Beck käsitleb põhjalikult ülirikaste rahvus- vaheliste fondide ja valitsusväliste organisatsioonide võrgustikke, mis Euroopa Liidu ja ÜRO kaasabil õhutavad Euroopasse suunduvat massiimmigratsiooni. Humaansuse sildi all viivad nad ellu ülimalt omakasupüüdlikke eesmärke.

Meie populaarteaduslikud raamatud aitavad piiluda tavateaduse piiride taha.

Vabaenergia kogu inimkonnale: Siiamaani põletame me tonnide viisi sütt ja bensiini, et toota üht megavatt-tundi energiat. Samal ajal sisaldab aga üks liiter tühja ruumi 27 811 799 miljardit megavatt-tundi energiat. Ühekordne investeering sellest allikast energia kättesaamiseks 2000 euro ulatuses kataks kõik teie elektri-, kütte- ja bensiini- arved järgmiseks 20 – 30 aastaks.

Claus W. Turtur ei esita aga üksnes väiteid – mees, kes töötab füüsikaprofessorina, on oma teese juba tõestanud nii teoorias kui ka laboratooriumis! Käesolevas raamatus esitleb ta teile nüüd oma uurimistulemusi.

SS Kella vennaskond: Aastal 1945 lahkus Alam-Sileesias oma maa-alusest punkrist koos kogu projektdokumentatsiooniga ülikõrgete tehniliste natside salarelvade projekti koodnimi “The Bell” ja neljatärni SS-kindral Hans Kammler. Võttes pardale massiivse kuue mootoriga Junkers 390 ülikõrge kaugusega lennukid “The Bell”, Kammler, kadusid kõik projekti dokumendid koos neid kandvate hiiglaslike lennukitega. Arvatakse, et see lendas Ameerikasse või Argentiinasse. Selle kadumistriki sissejuhatuseks mõrvas SS suurema osa projektiga seotud teadlastest ja tehnikutest. Kell oli salarelv, millele Saksamaa Nobeli preemia saanud füüsiku sõnul omistati kõrgem klassifikatsioon kui mis tahes muule Kolmanda Reichi salarelvade projektile, ka kõrgem, kui aatomipommile.