Salajane migratsiooniplaan

25

KIRJELDUS

Raamat paljastab massiimmigratsiooni mahitajaid ja nende tegelikke motiive.

Friederike Beck käsitleb põhjalikult ülirikaste rahvusvaheliste fondide ja valitsusväliste organisatsioonide võrgustikke, mis Euroopa Liidu ja ÜRO kaasabil õhutavad Euroopasse suunduvat massiimmigratsiooni. Humaansuse sildi all viivad nad ellu ülimalt omakasupüüdlikke eesmärke.
Raamat selgitab, kes on Euroopasse suunduva migratsiooni toetajad ja miks nad seda teevad. Miks ei kõrvaldata migratsiooni tegelikke põhjusi, kuidas sisserände õhutamine toimub ja palju muud.

Autor

Friederike Beck

Kirjastus

Milestone Media

Info

ISBN 978-9949-01-019-6
295 lk
Saadaval kauplustes ja Reval-Buch E-poes